चीनमा प्रहरी रोबट

चीनमा प्रहरी रोबट

६३१ पटक पढिएको

अवैध क्रियाकलाप तथा अपराध विरुद्ध तथा यात्रीहरुको सुरक्षाका लागि शङचङ रेलवेको उत्तरी स्टैशनमा बीस वटा प्रहरी रोबटलाई प्रयोगमा ल्याइएको छ। यी प्रहरी रोबटले गस्ती तथा अनुमगन मात्र होइन यात्रीहरूलाई सरसल्लाह दिने, सूचना प्रसारण गर्ने र साथै अन्य सेवाहरू पनि प्रदान गर्न सक्छन्।